Depozitní učet

Před podepsáním kupní smlouva je rezervační záloha na koupi nemovitosti skládána na náš depozitní účet.

Číslo depozitního účtu: 302135189/0300 
Banka: ČSOB

Převod kupní ceny nemovitosti pak zpravidla probíhá prostřednictvím advokátní úschovy nebo jiného bezpečeného mechanismu, který si zvolí prodávající, kupující a financující instituce.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně